www.ertugrullar.com

 
 

 

 

KURUMSAL

 

» Firma Profili

» Misyon ve Vizyon

» Tarihçe

» Sosyal Sorumluluk

» Ödüllerimiz

» Bayilerimiz

» Servislerimiz

» Fuar Takvimi

» Bizden Haberler

» İşletme Kronolojisi

» Genel Bilgiler

» Tanıtım Videosu

» Yeni Yatırımlar

 

FİRMA PROFİLİ


 

1. İNSAN KAYNAKLARI

İşletme; müşteri isteklerinin ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanması amacıyla insan kaynaklarını ve temel yeteneklerini etkin değerlendirmektedir. Bu amaçla gerek idari,  gerekse teknik kadromuz ile sektörün liderleri arasındadır.

 

2. ÜRÜNLER

2.1 ÜRÜN AĞACI

İşletme, tarım makineleri, döner tip fırın ve ekipmanları üretmektedir. Bu üretimlerde kullanılmakta olan ve tedarikçi işletmelerden temin edilen her türlü yedek parça ve malzeme titizlikle kalite kontrolünden geçirilmektedir. Tedarikçi firmaların özellikle  TSE  ve  ISO 9000 Belgeli olmasına  dikkat edilmektedir.

 

2.1.1 TARIM MAKİNALARI

» Biçer Döver ( Saman Kıyıcılı ve Sarsaklı Model )

» Pamuk Hasat Makinesi

» ERG 1200 Kombine Harman  Makinası

» ERN  1200 Harman  Makinası

» Çayır Biçme Makinesi (Aktif  ve Zaga  Tip)

» İki Tamburlu  Çayır Biçme Makinası

» Ekin Biçme Makinası  (Çekilir ve Hidrolik Tip)

» Pancar Hasat Makinası

» Silaj  Makinası ( Mısır ve Ot Silajı)

» Çizel (5’li, 7’li , 9’lu ve 11’li Tipleri )

 

2.1.2 EKMEK FIRINI VE EKİPMANLARI

» EEF 9022 Modeli Ekmek Fırını

» EEF 9021 Modeli Ekmek Fırını

» EEF 9020 Modeli Ekmek Fırını

» EEF 9019 Modeli Ekmek Fırını

» EHM 250  Otomatik  Mikser

» KYM 3000  Konik  Yuvarlama Makinası

» Kaldırma Devirme Makinası

» ARD 238  Ara Dilendirme Makinası

» HKT100-600 Hamur Kesme  ve Tartma  Makinası

» UZM 3000 Uzun Şekil Verme Makinası

 

Şu anda ağırlıklı olarak tarımsal üretimde iş gücünden tasarrufu sağlamaya dönük tarım makineleri imalatı yapan işletme, insanoğlunun binlerce yıllık tarımsal geleneği özellikle değerlendirerek, tarımsal makine üretiminde bir ilk yaratmış; 2002 yılından itibaren dünyada ve Türkiye’de benzeri bulunmayan “Biçer Döver imalatnıı” gerçekleştirmektedir. 2007 yılı itibariyle 2 grup (-saman kıyıcılı ve sarsaklı Biçer Döver imalatında 6 farklı model ile ürün yeniliği sağlanmıştır. Aynı zamanda işletmemiz Biçer Döver imalatı TÜBİTAK tarafından 2003 yılında projeye lâyık görülüp, Ar-Ge desteği de almıştır. Bu projeyle çiftçinin ekili alan dönümde yaklaşık % 35  oranında hasat maliyetleri düşmüştür.

 

İşletme 2007 itibariyle biçerdöverlerde samanı balyalayacak sistemi de geliştirilmiştir. Saman balyalayacak biçer döver, mevcut biçerdöverlerden tamamen farklı olup, ürün hasat edildikten sonra makine arkasında bulunan ve tarafımızdan Ar-Ge’lenen sistem yeni ilave edilen teçhizat ile ekinin sapını saman haline getirmeye yöneliktir. Böylece köylü/çiftçi, yeni ek bir maliyete gerek duymadan biçme aşamasında tane ile birlikte saman da elde edebilecektir. Yanı sıra işletmemiz, pamuk toplama makinesi üzerinde yoğun bir Ar-Ge çalışması içindedir; 2008 yılı  itibariyle deneme ve 2009 yılı itibariyle de pazara sunmaya yönelik faaliyetlere/çalışmalara devam edilmektedir. Bu çalışmalarla;

 

a) Tarımda iş gücü tasarrufu,

b) Tarlada değerlenmeyen sapları ek maliyete gerek duymaksızın ülke ekonomisine kazandırma,

c) İthal biçerdöverlere göre daha uygun fiyat ile çiftçinin biçerdöver sahibi olması,

d) İthal ikamesi yolu ile döviz tasarrufu sağlanması amaçlamaktadır.

 

3. AR-GE VE İNOVASYON ÇALIŞMALARI

İşletme  gelişen  teknolojiye  ayak uydurmak ve yenilik üretmek amacıyla ‘’Ar-Ge’’ çalışmalarına büyük önem vermektedir. Ar-Ge çalışmaları genç, dinamik teknik personelimiz ve tecrübeli mühendis kadromuzla sürdürülmektedir. Müşterilerimizden gelen her öneri ciddiyetle ele alınmakta, uygun görülürse Ar-Ge projesi olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmalarımızın karşılığı olarak, 1949 yıllarından bu yana ürün kalitesindeki gelişen müşteri ağımızı gösterebiliriz.

 

Tablo: Müşteri Portföyü ve Müşteri Ağı

 

Müşteri Portföyü

Tarım Kredi Kooperatifleri, Pancar Kooperatifleri, Büyük Çiftçi grubu

Doğal Pazarlama Aracıları ve Yeni Nesil Müşteriler

Gelecekte de müşteri memnuniyeti ve  ekonomik ürün  üretme anlayışımız ışığında yeni ürünler  geliştirme azmi  ve  çalışmalarımız  artarak sürmektedir.

 

4. KAPASİTE DURUMU VE  TEZGAH PROFİLİ

4.1 TEZGAH  PROFİLİ

Yaklaşık 6500m2 ye ulaşan fabrika kapalı alanımız içinde ISO 9000 anlayışı  çerçevesinde organize edilen  üretim  hattımızda  personelin  en verimli  şekilde çalışabilmesi  için üretim  hatları oluşturulmuştur.

 

Bu üretim hatlarında fabrika  kapasitemizi en üst noktalara çıkaracak modern tezgahlarla üretim yapılmaktadır. Sektörde CNC, NC tezgahları ile hızlı ve  güvenilir hatasız ve en önemlisi standart üretimi gerçekleştirmeyi başarmıştır. Standart ürünlerimiz, servis ve bakım hizmetleri aşamasında müşterimize en kaliteli ve ekonomik hizmet vermeye imkan tanımaktadır. Ayrıca tezgah kapasitemizin yüksek olması müşteri taleplerinin vaat edilen zamanda gerçekleştirilmesine  imkan vermektedir.

 

4.2 KAPASİTE DURUMU

Mevcut  tezgah profilimiz  yılda 3500 ton/yıl  malzemeyi üretebilecek  kapasitededir. Ancak gelişen ülke ekonomisine paralel olarak tezgah profili ve yeni personel istihdamı ile  kapasitemizin üstüne çıkmak mümkündür.

 

5. KALİTE ÇALIŞMALARI

İşletme de baş döndürücü süratle artan teknolojik gelişmeye ayak uydurmak amacıyla kalite uygulamasında sektöründe lider olmayı amaçlamaktadır. Müşterilerin ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap veren “ekonomik (makul fiyatlı) mal KALİTE’li  maldır” anlayışından yola çıkarak, müşteri memnuniyetini ana hedef olarak seçmiştir. Bu amaçtan yola çıkarak üretimde  “sıfır hatayı”  hedefleyen ve  Dünya standardı TS-EN-ISO 9001 belgesini 2001 yılı itibariyle almıştır.

 

Organizasyon kültürünün toplam kalite anlayışına uygun hale getirilmesi ile kuruluşun rekabet gücünün geliştirilmesi ve sürdürülmesi temel amacımızdır. Bu amaçtan yola çıkarak kalite politikası izlenmekte ve eğitimler güncellenmektedir. Yanı sıra hammaddeden, müşteriye teslime kadar  geçen her üretim aşamasındaki  kalite  denetimleriyle  müşteri isteğine uygun, kaliteli  mal  üretimi faaliyeti değerlendirilmektedir. Böylelikle işletme sektördeki yerimizi koruma ve sürdürmeyi, kendi kendimizin  rakibi  olma  noktasına  gelmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla en üst  yöneticiden, en kıdemsiz personele  kadar ‘’sektörde lider olma‘’ ve ‘’müşteri memnuniyeti‘’ ilkelerine inanmış, benimsemiş bir kadro ile geleceğe güvenle bakmaktadır.

 

6. PAZARLAMA

İşletme  Pazarlama ve Satış Departmanı, günümüzün pazarlama ve satış tekniklerine uygun  organizasyon yapısıyla, etkin hizmeti amaçlamaktadır. Profesyonel, yüksek öğrenim görmüş, müşteri işletme ilişkilerini en iyi şekilde gerçekleştiren, genç dinamik, prezentabl satış temsilcileri ile en iyi hizmeti vermektedir. İşletmenin vazgeçilmesiz ve olmazsa olması “Müşteri  memnuniyeti”, gerek  satış  öncesi,  gerekse  montaj ve satış sonrası hizmet aşamasında ciddi ve titizlik çalışmalarla desteklenmektedir. Çünkü işletme müşteri taleplerine saygıyı temel prensip olarak görmektedir. Bu hizmetlerimizde  ‘’sıfır  tolerans‘’  temel amaç olmaktadır.

 

6.1 DESTEKLEYİCİ HİZMETLER /LOJİSTİK FAALİYETLER

Hammadde,  malzeme temini  aşamasında  başlayan  kalite kontrollerimiz bütün  proses hazırlama aşamalarında, bitmiş ürünün sevkıyatına kadar istisnasız sürmektedir. Bitmiş ürünün son kalite kontrolünden sonra sevkıyatı yapılmaktadır. Her türlü ürün/hizmet  problemi, yedek parça, malzeme  ürün ihtiyacı  derhal giderilmektedir. Garanti  süresinde  yedek parça ve servis hizmeti verilmekte, yedek parça standart olduğundan müşteri ihtiyacına hem ekonomik hem de  hızlı hizmet verme imkanı sağlanmaktadır.

 

Pazarlama ve satış departmanımız müşterilerimizden gelen her türlü şikayeti armağan bilip gidermekte;  hatta bir öneri olarak geliştirmektedir. Yönetsel ve teknik kadro  köklü iyileştirmeler için her türlü çalışmayı yapmaktadır.

 

6.2 SERVİS AĞI

İşletme ulusal servis ekibi bakımlı ve her türlü yedek  parça, malzeme ile desteklenmiş  mobil  araçları   ile  ürünlerini sattığı  her müşteriye,  müşterinin bizzat  ayağın giderek hizmet vermektedir.

 

Müşterimize  sadece sattığımız ürünlerle ilgili hizmet vermekle  kalmayıp, her türlü zirai problemlerine çare bulmaya çalışıyoruz. Kadromuzdaki ‘’Ziraat Mühendisleri‘ bu gibi sorunlarda çağdaş verimli hizmet vermek için  uğraşmaktadır.

 

6.3 PAZARLAMA AĞI

Türkiye’nin her köşesinde hizmet veren, çiftçimiz için çalışan Kooperatifler pazarlama ağımızın en önemli unsurlarındandır. Sayıları üç bini bulan bu kooperatifler vasıtası ile çiftçiye ulaşılmaktadır. Pazarlama ve satış departmanımız, İki binli yıllara, Pazarlama ağını  yurdun dört bir yanına  yayma amacıyla girmiştir. Bu çalışmalar  hızla devam etmektedir.

 

2004 yılı baz alındığında 2006 yılı satışlarında % 46’lık bir artış görülmektedir. Bu oran ithal ürünlerin ağırlıklı olduğu yurtiçi pazarın % 11’ini karşılamaktadır. Ancak bu oran işletmenin üretim kapasitesine bağlı olarak oluşmuştur. Bu yüzden işletme, stratejik planında öngörülen süre içinde ek yatırım hedefi, yaratılan uygun kaynaklar bağlı yatırımın gerçekleştirilmesi ile olan/oluşacak talebi karşılamayı hedeflemektedir.

 

6.4 REKABET DURUMU

İşletme, 2002'den önce tamamen dış ülkelerin elinde bulunan biçerdöver pazarında Ertuğrullar markası ile ilk Türk işletmesi olarak önemli bir pazar payına sahiptir. Tam kapasite ile çalışan ve her yıl üretimi ve satışı ortalama % 70'e yakın artış gösteren işletme, sektöründe benzersiz ürünü ile rakipsiz, benzer ürünler kategorisinde ise ilk 10 işletme arasındadır. Bu konumu sektörde bulunan çok uluslu işletmelerle Türkiye’de tek üretici olarak paylaşması manidardır. Ancak, işletme ile ilgili daha ziyade vurgulanması gereken, işletmenin girişimci KOBİ ve Aile işletmesi olma avantajını dönüştürerek, sektör rekabet zekâsını kullanması ile ürün/üretim inovasyon liderliği dolayısıyla önemli bir "başarı öyküsü"ne sahip olmasıdır.

 

6.5 TOPLAM VERİMLİLİK

İşletme son üç yıllık periyotlarda 1,28 (2004), 1,31 (2005), 1,76 (2006) toplam (-ekonomik verimlilik artışı sağlandı. 2004 yılı baz alındığında 2006 yılı Toplam (-Ekonomik Verimlilik % 48 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu oran ve üretim/adeti, işletmenin yeni biçerdöver üretiminin (Biçer döver Er-3000, Biçer döver Er-3900, Biçer döver Er-4800 ve mevcut biçerdöver ürünlerinin) iyileştirilmesi ile işletme kapasite kullanımı oranına bağlı gerçekleşmiştir.

 

6.6 İHRACAT DURUMU

İç pazardaki “marka gururu” 1984 yılından itibaren tüm ürünleri ile dış pazarlara da taşıyan işletme, komşu ülkeler Romanya, Bulgaristan, KKTC, Mısır başta olmak üzere Sudan, Tunus, Fas, Türk Cumhuriyetleri ve  Bağımsız Devletler Topluluğu’na  ihracatlar gerçekleştirerek, ihracat olarak sektörde etkili kuruluşlar arasında yerini almıştır.

 

Ülkemizin  Avrupa Birliğine girme çalışmaları ve İnternet ağının kurulması, işletmeyi ihracat  geliştirme ve ihracatta  büyüme pozisyonu imkanı yaratmıştır.

 

6.7. KARLILIK

2004 yılı baz alındığında işletme 2006 yılı kârını yaklaşık 3,5 kat artmıştır.

 

7. SEKTÖREL FUARLAR, REKLAM VE TANITIM

İşletme müşteri  ağını  genişletmek ve yurt içinde/yurt dışında  tanıtmak amacıyla birçok fuara katılmış ve katılmaktadır. Fuarlar üretici işletme ile müşterilerin birleştiği yerdir. Ayrıca her işletme sektöründeki gelişmeleri ve bu sektörün neresinde,  hangi aşamada  olduğunu mesleki fuarlarda görür. Bu nedenle ilgili fuarlar gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında sürekli olarak takip edilmektedir.

 

8. HEDEF DÜŞÜNCE

Hedefimiz sektörde ve tüm ürünlerde dünya liderleri arasında yer almaktır. Ürün kalitemizi ve işletme değerimizi en üst düzeylere ulaştırmaktır. Bu yönde süreci etkinleştirmek üzere üretilecek “Kalite ve Performans Odaklı Yönetim Proje” faaliyetler kapsamında, yeni bağlamlar, yeni öğeler, yeni uğraşlar, yeni pazarlar için; yeni değerlerin, yeni görevlerin ve yeni işlevlerin geliştirilmesine dönük ödevlendirmeleri ivedilikle yapma, yürütme ve denetleme çalışmaları genel müdürden, en kıdemsiz işçiye kadar tüm çalışanlarımız, takım ruhu içinde severek ve heyecanla  yapmaktadır.

 

Sayfa Başına Dön